Op de Algemene Ledenvergadering is onderstaande contributieregeling vastgesteld. De contributie wordt standaard 1 x per 2 jaar verhoogd, tenzij er dringende redenen zijn om hiervan af te wijken. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt de contributie opnieuw vastgesteld.

 Categorie Jaarbedrag per termijn
 Competitiespelers > 18 jaar € 253,00 € 63,25
 Competitiespelers < 18 jaar € 138,00 € 34,50
 Mini's € 101,20 € 25,30
 Recreanten € 124,20 € 31,05
 Extra training  25% extra per jaar

De contributie is inclusief Nevobo contributies 

  • Indien men voor 1 oktober van het lopende jaar nog 18 jaar is, geldt voor het hele seizoen de junioren contributie.
  • Indien men voor 1 oktober van het lopende jaar nog 11 jaar is, geldt voor het hele seizoen de mini contributie. 

Verder is als regel vastgesteld dat leden die uitsluitend trainen 60% betalen van de desbetreffende contributie. De inning van de contributie vindt automatisch plaats, indien daarvoor een machtiging is afgegeven, op de volgende tijdstippen:

  • Termijn 1 : eind september (of z.s.m. na de ALV)
  • Termijn 2 : eind december
  • Termijn 3 : eind februari
  • Termijn 4 : eind april

Indien geen machtiging is afgegeven is men de contributie in maximaal 2 termijnen verschuldigd (eind september en eind februari). Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is men het gehele jaar contributie verschuldigd. Het restant aan termijnen is dan ineens verschuldigd.