In het licht van de bescherming van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening geeft aan dat bedrijven en verenigingen vast moeten stellen en inzichtelijk moeten maken waarom ze bepaalde gegevens van jou inwinnen en gebruiken. Dit heet doelbinding. We mogen enkel gegevens inwinnen en opslaan als we daaraan een vooropgesteld en vooraf gecommuniceerd doel voor hebben.

Als Fama hebben we dit ook gedaan, wij hebben namelijk ook gegevens van jullie (de gegevens op het aanmeldformulier). Daarom willen we je informeren over de wijzigingen en de rechten die je hebt. Het uitgebreide verhaal vind je in onze privacyverklaring die we op de website hebben geplaatst.

Kort samengevat: in de privacyverklaring maken we duidelijk welke informatie we opslaan, hoe we die verzamelen, hoe we die beschermen en wat jouw rechten zijn. We raden je aan om die verklaring te lezen.

Als je vragen heb, neem dan contact met ons op.