preview

Hopelijk is iedereen weer terug van een fijne vakantie.

Zie het Trainingsschema voor het overzicht. Deze is ook te vinden onder het leden-menu onder informatie.

preview

Corona contactpersoon: Johan van Sleen, 06 52 68 62 50

Afmelden wedstrijden of arbitrage via: ws @ vvfama.nl (zonder spaties)

In het licht van de bescherming van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening geeft aan dat bedrijven en verenigingen vast moeten stellen en inzichtelijk moeten maken waarom ze bepaalde gegevens van jou inwinnen en gebruiken. Dit heet doelbinding. We mogen enkel gegevens inwinnen en opslaan als we daaraan een vooropgesteld en vooraf gecommuniceerd doel voor hebben.

Wilt u informatie ontvangen of contact opnemen met een Fama-functionaris? Mail dan naar één van de onderstaande adressen: (zonder de spaties)

Corona contactpersoon: 06 - 5268 6250

Algemene Informatie info @ vvfama.nl
Wedstrijdsecretariaat ws @ vvfama.nl
Ledenadministratie la @ vvfama.nl
Technische Commissie tc @ vvfama.nl
Penningmeester pm @ vvfama.nl
Vertrouwenscontactpersoon   vcp @ vvfama.nl

Subcategorieën