preview

Corona contactpersoon: Johan van Sleen, 06 52 68 62 50

Afmelden wedstrijden of arbitrage via: ws @ vvfama.nl (zonder spaties)

De teamindeling voor het seizoen 2021-2022 is bekend! Voor dames 2 en 3 is de indeling nog redelijk voorlopig, omdat deze teams eventueel nog samen gevoegd kunnen worden. Voor de andere teams is de teamindeling zo goed als definitief, maar kan als gevolg van ledenmutaties nog enigszins wijzigen. Op dit moment zijn bijvoorbeeld nog niet alle trainers bekend. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, wordt dit ook op de site nog aangepast.

In het licht van de bescherming van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening geeft aan dat bedrijven en verenigingen vast moeten stellen en inzichtelijk moeten maken waarom ze bepaalde gegevens van jou inwinnen en gebruiken. Dit heet doelbinding. We mogen enkel gegevens inwinnen en opslaan als we daaraan een vooropgesteld en vooraf gecommuniceerd doel voor hebben.

Wilt u informatie ontvangen of contact opnemen met een Fama-functionaris? Mail dan naar één van de onderstaande adressen: (zonder de spaties)

Corona contactpersoon: 06 - 5268 6250

Algemene Informatie info @ vvfama.nl
Wedstrijdsecretariaat ws @ vvfama.nl
Ledenadministratie la @ vvfama.nl
Technische Commissie tc @ vvfama.nl
Penningmeester pm @ vvfama.nl
Vertrouwenscontactpersoon   vcp @ vvfama.nl